Tacklingar införs i SDHL och NDHL ( 19 maj 2022 )

Säsongen 2022/2023 kommer ett pilotprojekt att sjösättas där tacklingar tillåts inom hockeyn på damsidan. Piloten genomförs i SDHL och NDHL/Damettan.
Pilotprojektet kommer att genomföras i SDHL och NDHL/Damettan under säsongen 2022/2023. Ändringen innebär införande av tacklingar motsvarande tacklingar inom hockeyn på herrsidan. Däremot kommer tacklingar på öppen is, även kallade nord-syd-tacklingar inte att tillåtas.
- Vi har tillåtit mer fysiskt spel i SDHL de senaste fyra säsongerna med bra utfall. Att utan fakta på bordet påstå att mer fysiskt spel innebär färre hjärnskakningar är svårt, men nu har vi det underlaget. Det känns otroligt spännande att svensk ishockey kan vara pionjärer i att införa tacklingar inom hockeyn på damsidan, säger Morgan Johansson, projektledare för Projekt Nollvision.
Säsongen 2018/2019 startade Projekt Nollvision med syfte att förebygga problematiken kring hjärnskakningar. När projektet startade var problemet med hjärnskakningar lika stor inom hockeyn på damsidan som herrsidan. På damsidan identifierades flera anledningar till den höga statistiken på hjärnskakningar, bland annat att dålig intensitet under träningar gjorde att spelarna inte var ”påslagna” i matchsituationer. De senaste fyra säsongerna har mer fysiskt spel tillåtits i SDHL och hjärnskakningsfallen har minskat med 75%. Morgan menar att utbildningsinsatser kombinerat med mer fysiskt spel har bidragit till minskningen.

– Vi har arbetat hårt under fyra säsonger genom bland annat föreningsbesök inför varje säsong och vi ser nu en ökad medvetenhet och en förändring i hur spelarna förhåller sig till varandra. Målet är att skapa en tryggare och säkrare tillvaro för spelarna och alla siffror pekar på att när vi tillåter tuffare spel och mer fysisk kontakt så minskar risken för hjärnskakningar, säger Morgan.

I svensk ishockeys strävan att uppnå en hög nivå på svenska spelare i prestationsserierna blir det fysiska spelet en viktig del. Genom att tillåta tacklingar inom hockeyn på damsidan vill svensk ishockey ta kliv för att närma sig toppnationerna internationellt. Genom att utveckla spelarnas fysik och aktivitet på isen kan Damkronorna bli än mer slagkraftiga internationellt.
– Jag tycker att det handlar om en naturlig tävling i spelet. Med puck ska du, med blicken uppe, skydda den och dig själv för att vinna tid och yta offensivt. Utan puck vill du minimera tid och yta för att så snabbt som möjligt återta pucken. Vi tränare utbildar sedan länge i ”blad mot puck - kropp mot kropp” och jag tror att denna förändring kommer att gynna det kreativa spelet eftersom det ställs högre krav på aktionssnabbhet, säger Ulf Lundberg, förbundskapten för Damkronorna.

En ytterligare aspekt kring införandet av tacklingar är en jämnare nivå vad gäller bedömningar på isen för domarna.
– Det kommer helt enkelt att bli lättare för domarna att döma hockey på damsidan då spelet regelmässigt bedöms som all övrig ishockey. Jag ser positivt på den här förändringen och för oss kommer kommunikationen framåt att bli jätteviktig då det självklart kommer att vara en inkörsperiod för både spelare och domare, säger David Bergman, domaransvarig för Svenska Ishockeyförbundet.
– Vi har under de senaste säsongerna fört in mer fysiskt spel med ambitionen att kunna öppna upp för tacklingar i SDHL. Vi har försökt driva tacklingsfrågan tidigare hos IIHF men inte fått gehör så därför känns det inspirerande att vi nu tar ett beslut för vår egen liga och inte endast banar väg för svensk damhockey utan för hela damhockeyvärlden. En stor majoritet av spelarna har också ställt sig positiva till att testa det här så vi tror detta ska falla väl ut och att ännu fler ska vilja ta sig till arenorna och se riktigt underhållande hockey, säger Gizela Ahlgren Bloom, Sportchef för SDHL.
 
Införandet av tacklingar kommer att utvärderas löpande under säsongen 2022/2023.