Insamling för Sanni Hakala

Den 24 november var Sanni Hakala med om en olycka på isen som fick omfattande konsekvenser. Hakala kommunicerade nyligen att hon till följd av olyckan blivit förlamad från bröstet och ner, samt har nedsatt funktion i armar och händer.  

Nu kraftsamlar vi för att samla in pengar till Hakala som kan stötta henne i hennes i rehab, hjälpmedel och framtida liv. 

Swishnummer: +358 40 141 9117